Biedrība „DARI LABU” ir labdarības organizācija, kas dibināta ar mērķi bērnu nama bērnu, maznodrošināto, grūtībās nonākušo ģimeņu, vientuļo māmiņu un veco ļaužu sociālās labklājības celšanai, dzīves līmeņa uzlabošanai.

Mūsu darbības virziens ir humānās palīdzības sniegšana cilvēkiem, kas nevar nodrošināt sev un savai ģimenei pilnvērtīgas pamatvajadzības (apģērbu, apavus, gultasveļu, sadzīves un elektropreces, mācību grāmatas u.tml. lietas).

Kontakti

Telefona nr: +371 26 232 222
E-pasts: darilabulatvia@gmail.com

MŪSU MĒRĶI UN UZDEVUMI

Biedrība savu mērķu īstenošanai organizē ziedojumu – apģērbu, apavu, sadzīves un elektropreču, grāmatu un tamlīdzīgu lietu vākšanu, uzstādot Latvijas lielākajos tirdzniecības centros vai pie tiem gaumīgus ziedojumu konteinerus, tādejādi ar savu darbību aptverot visu Latvijas teritoriju. Mūsu darba novērtējums būs palīdzību sasniegušo personu atsauksmes par mums un mūsu sadarbības partneriem, kuri būs atsaukušies sadarbībai ar mums.”