Pēc mātes lūguma piegādājām apģērbu, apavus un pārtikas produktus daudzbērnu ģimenei no Kuldīgas.