Evanģēlisko kristiešu draudzei “Zilais Krusts” tika piegādāi 700 kilogrami apģērbu, kuri tika izdalīti bezpajumtniekiem un trūcīgiem cilvēkiem.